GB

GB

 • GB/T 8464

  18
  05

  GB/T 8464

  铁制和铜制螺纹连接阀门...

 • GB/T 8423

  18
  05

  GB/T 8423

  石油钻采设备及专用管材词汇...

 • GB/T 8163

  18
  05

  GB/T 8163

  输送流体用无缝钢管...

 • GB/T 8162

  18
  05

  GB/T 8162

  结构用无缝钢管...

 • GB/T 7777

  18
  05

  GB/T 7777

  容积式压缩机机械振动测量与评价...

 • GB/T 7735

  18
  05

  GB/T 7735

  钢管涡流探伤检验方法...

 • GB/T 709

  18
  05

  GB/T 709

  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差...

 • GB/T 703

  18
  05

  GB/T 703

  锅炉和压力容器用钢板...

 • GB/T 700

  18
  05

  GB/T 700

  碳素结构钢...

 • GB/T 699

  18
  05

  GB/T 699

  优质碳素结构钢...